Masalah internet down di Blok Pusat Sumber

Dukacita dimaklumkan bahawa Blok Pusat Sumber, Blok F1 dan F2 mengalami gangguan capaian internet berikutan kerosakan peralatan rangkaian (Distribution Switch) di Pusat Sumber. Jangkaan proses  masa baik pulih akan mengambil masa tiga (3) minggu iaitu menunggu alat ganti dari luar negara, instalasi dan konfigurasi bagi peralatan tersebut.
Kesannya semua urusan berkaitan capaian internet turut terganggu termasuklah aktiviti sirkulasi (peminjaman & pemulangan buku), OPAC @ carian buku, penggunaan email dan network connection serta capaian wifi di blok Pusat Sumber
Harap maaf atas segala kesulitan