Online Jurnal IPG : – Pangkalan data baharu

Sukacita dimaklumkan IPGM telah pun melanggan 4 pangakalan data yang baharu. Seluruh warga IPGKDA & IPG dijemput untuk mengunakan kemudahan tersebut di laman berikut :- http ://elib.ipg.edu.my/