Peraturan & Syarat Keahlian

  1. Keahlian terbuka kepada semua warga Institut Pendidikan Guru.
  2. Pelajar IPG Kampus Darulaman diwajibkan memakai Kad Pelajar.
  3. Makanan & minuman adalah tidak dibenarkan sama sekali  tidak dibenarkan di dalam Pusat Sumber.
  4. Jumlah naskhah buku yang dibenarkan pinjam oleh pelajar  ialah 5 naskhah dalam tempoh 14 hari dan bagi pensyarah 10 naskhah dalam tempoh 30 hari
  5. Penguatkuasaan Akta 174  diguna pakai di dalam pusat sumber sebarang kesalahan. Oleh itu sila patuhi segala peraturan yang telah ditetapkan.