Online Jurnal IPG

Sukacita dimaklumkan bahawa,  bahawa IPGM telah pun melanggan 4 unit pangkalan data yang boleh diakses oleh seluruh warga IPGKDA @ IPDA  & IPG.   Ia terdiri dari 4 pangkalan data iaitu : –

          (i)   Emerald :   60 jurnal , 10,430 artikel  & 323 buku

          (ii)  i-Fokus  : 127 jurnal, 393,769 artikel & 38 juta paten

         (iii) UDL Islamic : 8  bidang,  5000 buku  &  100 – 150  buku setahun.

         (iv) ERIC  :  43,436 jurnal,  316,408 artikel  & 15,719 buku. 

 

sila layari laman berikut :-

http://elib.ipg.edu.my/

 

Username & Password

(i)      Username : ipgm1  ,   password :  ipgm@1

(ii)    Username : ipgm2  ,   password :  ipgm@2

 

(Nota: Tempoh langganan ialah dari 1 Disember 2018 – 30 November 2019.)